Sacharidy


Sacharidy neboli méně přesně řečeno cukry (jako cukry značíme pouze sacharidy, vyznačující se sladkou chutí, tj. hlavně monosacharidy a některé oligosacharidy) patří mezi nejrozšířenější přírodní látky. Protože jsou to přímé produkty fotosyntézy, je v nich chemicky nahromaděna energie slunečního záření. Mají mnoho zajímavých funkcí, ze kterých některé nebyly dodnes přesně objasněny. Jak již bylo řečeno, slouží jako zásobárna energie (např. škrob u rostlin, glykogen u živočichů - mohou být rozloženy na D-glukosu - primární zdroj energie), tvoří základ nukleových kyselin (D-ribosa, 2-D-deoxyribosa), dále mohou mít funkci podpůrnou či stavební (složky buněčných stěn bakterií a rostlin - celulosa, zpevnění těl členovců - chitin). Sacharidy však také tvoří složku glykoproteinů, kde hrají klíčovou roli v různých rozpoznávacích mechanismech (např. imunitní systém). Sacharidy dělíme podle počtu základních jednotek na monosacharidy (pouze jedna jednotka), oligosacharidy (dvě až deset jednotek) a polysacharidy (mnoho jednotek).

Monosacharidy

Na této stránce jsou informace o monosacharidech, a to jak těch, se kterými se běžně setkáváme (např. glukosa), tak těch méně známých a vzácnějších (např. L-fukosa).

Funkční deriváty monosacharidů

Na této stránce naleznete informace o funkčních derivátech monosacharidů, jako jsou cukerné alkoholy a cukrkarboxylové kyseliny.

Oligosacharidy a polysacharidy

Tady můžete nalézt informace o oligosacharidech a polysacharidech, z nichž některé ještě zaručeně neznáte.

Glykosidy

Tady se z chemického hlediska podíváme na glykosidy. Jelikož glykosidy jsou též uváděny ve všech farmakognosických učebnicích, zkonfrontujte tuto stránku též s kapitolou glykosidy v sekci farmakognosie.


Zpět na stránku chemie